ธุรกิจไม่พร้อมกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล(Data Privacy Law)

by admin on September 18, 2017

ธุรกิจไม่พร้อมกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล(Data Privacy Law)

กฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ของอียู หรือ General Data Protection Regulation (GDPR) จะถูกบังคับใช้ในเวลาเพียงอีกเก้าเดือนข้างหน้าเท่านั้น แต่ธุรกิจไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมตัวให้พร้อม ตามที่ได้มีการสำรวจ ดำเนินการโดย บริษัท รักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ของญี่ปุ่น Trend Micro Inc.

กฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็นกฎหมายใหม่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปซึ่งจะเปลี่ยนแปลงแนวทางทางธุรกิจและองค์กรภาครัฐสามารถจัดการข้อมูลของลูกค้าได้ และจะส่งผลดีต่อ บริษัท ทั่วโลก

การสำรวจของ Trend Micro ได้ดำเนินการร่วมกับ opinium (ให้คำปรึกษาด้านการวิจัยความคิดเห็นของสหราชอาณาจักร) จาก22 พฤษภาคม ถึง 28 มิถุนายน ประกอบด้วย 1, 132 การสัมภาษณ์ออนไลน์กับผู้จัดการอาวุโสหรือผู้จัดการระดับกลาง/ผู้บริหารจาก บริษัท ขนาดใหญ่ (นายจ้างมากกว่า 500 คน) ใน 11 ประเทศและมากกว่า 6 อุตสาหกรรม

บริษัท มีความมั่นใจมากเกินไปเมื่อมันจะกลายเป็นกฎระเบียบ Trend Micro กล่าว ตัวอย่างเช่น ขณะที่ 95% ของผู้นำทางธุรกิจที่ได้รับการสำรวจตระหนักถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพียงแค่ 85 % เท่านั้นที่ได้ตรวจสอบข้อกำหนดนั้น

***ทนายความสืบสวน พิสูจน์ข้อเท็จจริงในประเทศไทยของสำนักงานทนายความชนินาฎ แอนด์ ลีดส์ มีประสบการณ์หลายสิบปี และเชี่ยวชาญในคดีไทยและนานาชาติที่ประสบความสำเร็จ***

ร้อยละที่สำคัญของผู้บริหารอาจจะตั้งใจที่จะไม่สนใจกฎระเบียบทั้งหมด มากกว่า 1 ใน 5 ของธุรกิจกล่าวว่า “ค่าปรับจะไม่รบกวนพวกเขาหากพบว่ามีการละเมิด” ตัวเลขที่ไม่น่าแปลกใจเป็นผู้บริหารระดับสูงใน 57%ของธุรกิจที่ถูกสำรวจ หลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้พวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีข้อบังคับที่สูงสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด ธุรกิจจะล้าหลัง จากการสำรวจ กฎระเบียบที่ บริษัท จะต้องดำเนินการ “เทคโนโลยีล้ำสมัย” เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ มีเพียง 34% ของ บริษัท เท่านั้นที่สามารถระบุผู้บุกรุกได้ มีเพียง 33% เท่านั้นที่มีเทคโนโลยีป้องกันการรั่วไหลข้อมูล และเพียง 31% มีเทคโนโลยีการเข้ารหัส

ที่มา : Bangkok Post

 

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: